Startsida Umeå kommun

Lokalstöd

Regler i korthet

  • Stöd ges till idrottsföreningar och allmänna ungdomsföreningar som bedriver ungdomsverksamhet och registrerar närvaron i eller via ApN, d.v.s att förening kan använda sig av annat administrativt system förutsatt att uppgifterna kan läsas in i Aktivitetskort på nätet, ApN
  • Stöd ges endast till lokaler ägda/hyrda inom Umeå kommuns geografiska område
  • Stöd ges inte för tider som hyrs i lokaler/anläggningar där fritidsnämnden blockhyr och fördelar tider med redan subventionerade hyror
  • Stödet till föreningens verksamhets- och/eller kanslilokaler ska stå i proportion till verksamhetens storlek och behov
  • Lokalstödet grundas på antal genomförda sammankomster enligt redovisning till aktivitetskort på nätet med en viss summa per sammankomst, dock högst 60 % av redovisad lokalkostnad. Stödets storlek prövas årligen av fritidsnämnden
  • Stöd ges inte för lokalkostnader i samband med entrébelagda arrangemang

Läs hela bidragsreglerna "Umeå kommuns stöd till föreningslivet"

Ansökan senast 31 mars

Ansökan görs i ApN senast 31 mars och ska avse föregående kalenderår. Ansökan görs av föreningens administratör i ApN under menyvalet Bidragsansökan.

Börja använda Aktivitetskort på nätet, ApN

Har din förening aktiviteter för ungdomar och vill börja använda Aktivitetskort på nätet? Läs igenom regler för aktivitetsstödet och kontakta sedan Föreningsbyrån (kontaktuppgifter till höger), så att ni kan komma igång.

Föreningsbyrån kan komma ut till er förening för att informera era ledare hur rapporteringen fungerar. Kontakta oss!

Kontakt

Användarfrågor

090-16 16 60 (tryck 2)
apn@umea.se

Användarsupport finns tillgänglig 7–17 vardagar (7–16.30 juni–augusti).

Frågor om bidrag eller regel­verk (endast Umeå kommun)

Föreningsbyrån
090-16 10 00 (växel)
fritid.bidrag@umea.se

Aktivitetskort på nätet

Ansökan om lokalstöd görs i ApN senast 31 mars.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.