Startsida Umeå kommun
Bidragsregler

Vilka bidrag finns och vilka regler gäller?

Umeå kommun antog nya bidragsregler som gäller från och med 1 januari 2014. Vissa ändringar rörande aktivitetsstöd började gälla redan från 1 juli 2013. Alla bidragsregler är kopplade till att uppfylla ett större syfte som exempelvis att främja jämställdhet, etnisk mångfald, tillgänglighet, verksamhet för barn och unga, etc. Alla typer av bidrag har olika regler för redovisning.

Regler för samtliga bidrag

Använd länken nedan för att komma till en fullständig beskrivning av vilka bidrag som är möjliga att söka och vilka kriterier som krävs.

För att få mer information om våra bidragstyper, kontakta någon av föreningsbyråns handläggare.

Stiftelser och fonder

Det finns många andra bidragsgivare än Umeå kommun. Vi har samlat några av dem i en lista som du hittar här.

Ansökningstider

31 januari

Finska kulturpotten

 

Bygdeavgiftsmedel (söks hos Länsstyrelsen)

 

 

25 februari

Aktivitetsstöd idrott

 

Aktivitetsstöd allmänna ungdomsföreningar

 

 

1 mars

Stöd till pensionärsverksamhet

 

Stöd till politiska ungdomsförbund

 

 

31 mars

Lokalstöd ungdom

 

 

1 april

Verksamhetsstöd etniska föreningar

 

Verksamhetsstöd handikappföreningar

 

 

30 april

Stöd till samlingslokaler

 

Stöd till skoterleder

 

Stöd till fiskevårdande åtgärder

 

Finska kulturpotten

 

 

15 augusti -
15 oktober

Miljöskjutsen

25 augusti

Aktivitetsstöd idrott

 

Aktivitetsstöd allmänna ungdomsföreningar

 

 

15 september

Verksamhetsstöd kulturföreningar

 

 

30 september

Finska kulturpotten

 

 

31 oktober

Driftstöd till föreningar med egna anläggningar

 

Investeringsstöd

 

Stöd till social verksamhet

 

Socialt förebyggande insatser för barn och ungdomar

 

 

1 december

Stöd till orienteringskartor

 

 

Löpande

Projektstöd Ungdom

 

Projektstöd Mångfald

 

Projektstöd Folkhälsa

 

Projektstöd Tillfälligt kulturarrangemang

 

Internationellt ungdomsutbyte

 

Inkluderingsstöd

 

Idrottsarrangemang av rikskaraktär

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.