Startsida Umeå kommun

Projektbidrag – mångfald

Vad är syftet med bidraget?

Alla människor har rätt till en aktiv fritid, och faktorer som till exempel kön, etnicitet, funktionsnedsättning och sexuell läggning ska inte spela någon roll.

Målsättning med bidraget är att:

 • öka mångfalden i föreningslivet
 • stödja insatser för att alla ska ha en möjlighet till en aktiv fritid
 • öka delaktigheten i föreningslivet bland underrepresenterade målgrupper

Vilka kan söka bidraget?

Alla ideella föreningar som är registrerade i Umeå kommuns föreningsregister (se Registrera er i Umeå kommuns föreningsregister på sidan 5) kan söka bidraget. Grupper som är underrepresenterade i föreningslivet kan söka bidrag till sin egen organisering eller till sina egna aktiviteter.

Vad kan vi få bidrag till?

Ni kan få bidrag till verksamheter som till exempel:

 • ökar delaktigheten i föreningslivet bland underrepresenterade målgrupper
 • ger underrepresenterade grupper möjlighet att vara genomförare eller arrangörer, inte bara konsumenter
 • förändrar strukturer långsiktigt
 • påverkar kunskaper och attityder
 • fokuserar på ömsesidighet och förståelse mellan olika målgrupper
 • är normbrytande och utmanar de föreställningar som finns om till exempel ”invandrare”, ”flyktingar”, ”kvinnor och tjejer”, ”män och killar”, ”gamla”, ”unga” och ”funktionsnedsatta”
 • vänder sig till grupper med olika etniska bakgrunder
 • öppnar upp föreningar för personer med funktionsnedsättning
 • syftar till att kvinnor och män, tjejer och killar ska ha samma möjligheter att delta i förenings- och fritidsaktiviteter (om ni gör ett projekt som riktar sig särskilt till en viss grupp ska ni också ha en plan för hur den gruppen ska bli en del av den ordinarie verksamheten)

Hur stort bidrag kan vi få?

Fritidsnämnden bestämmer den totala budgeten varje år. Storleken på budgeten påverkar storleken på bidraget. Kontakta föreningsbyrån (se nedan) om ni vill veta vad den aktuella budgeten är.

Hur ansöker vi?

Ni ansöker på blanketten Ansökan projektbidrag. Kryssa för vilken typ av projekt ni söker för (ni kan söka för flera olika inriktningar på samma blankett). Räkna med att det tar ungefär 4 veckor innan ni får ett beslut.

Hur redovisar vi?

Ni redovisar på blanketten Rapportering projektbidrag. Dokumentera gärna projektet med till exempel bilder, filmer, artiklar eller nyhetsinslag.

När får vi pengarna?

Ni får pengarna när ni har redovisat. Kontakta föreningsbyrån (se nedan) om ni behöver ha pengar i förskott.

Vart vänder vi oss om vi har frågor?

Ta gärna kontakt med föreningsbyrån om ni har frågor eller funderingar om bidraget, eller om ni har en projektidé som ni vill diskutera. Föreningsbyrån kan också ge tips och råd om hur ni kan tänka när ni gör er ansökan.

Telefon (växel): 090-16 10 00

Mejl: fritid.bidrag@umea.se

Kontakt

Föreningsbyrån
090-16 10 00 (växel)
fritid.bidrag@umea.se

Sidan har granskats 2018-02-01

Sidans kortadress: www.umea.se/projektstodmangfald

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.