Startsida Umeå kommun

Välkommen till informationskväll: Så påverkar GDPR och de nya utredningarna er förening

Under 2018 är två ämnen som påverkar er förening särskilt aktuella – utredningarna av bidragsregler och lokalsubventioner samt den nya dataskyddsförordningen (GDPR). Därför bjuder vi in till en informationskväll. Vi hoppas att någon från er förening har möjlighet att delta. Anmäl dig senast 16 januari.

Tid och plats

Tisdag 23 januari, kl. 17.30–20.45, Folkets hus. Vi inleder informationskvällen med fika.

Anmäl dig via formuläret nedan

Agenda

17.30 - 19.45, utredningarna om bidragsregler och lokalsubventioner

19.45 - 20.45, förändringar i aktivitetsstödet i och med GDPR

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 17 januari klockan 11.02.

Vad innebär de nya utredningarna av bidragsregler och lokalsubventioner

Nu är de två utredningarna om bidragsregler och lokalsubventioner genomförda och vi har bett er förening att tycka till om dessa.

Under mötet berättar den externa utredaren från ESAM Angéla Ekman-Nätt mer om utredningen om bidragsreglerna. Det blir även en kortare information om utredningen av lokalsubventioner. Det finns även tillfälle att ställa frågor både till henne och till representanter från Föreningsbyrån, Umeå kommun.

Läs mer om utredningarna och hitta formuläret för att lämna synpunkter

Så påverkar GDPR er förening

I maj i år börjar den nya dataskyddsförordningen (GDPR) gälla. Den kommer att innebära att vi behöver förtydliga hur kommunen och föreningar hanterar personuppgifter i systemet Aktivitetskort på nätet (APN).

Kort förklarat innebär det att vi tillsammans behöver säkerställa att det finns rutiner för individernas/medlemmars integritet på nätet. Genom APN tillhandahåller kommunen ett system för sammanställning och uträkning av bidrag. Föreningen är ansvarig för de personuppgifter som läggs in i systemet. Enskilda individer ska godkänna hantering av personuppgifter och har rätt att tas bort ur systemet. Det kommer att finnas utökade möjligheter att gallra och anonymisera data i systemet.

Från 25 maj 2018 behöver Umeå kommun, och föreningar ha skrivit avtal kring hantering och lagring av personuppgifter i APN.

Under mötet kommer ni att få mer information om vad det innebär och hur vi planerar att genomföra detta.

Varmt välkommen!

Kontakt

Om du har frågor eller funderingar kan du skicka ett mejl

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.