Startsida Umeå kommun

Lämna synpunkter på utredningarna om bidragsregler och lokalsubventioner

Nu är de två utredningarna om bidragsregler och lokalsubventioner genomförda. Det är nu dags för er föreningar att lämna synpunkter. Vi behöver era synpunkter på utredningarna senast 28 februari 2018.

Lämna in föreningens synpunkter på utredningarna

Observera att det är de samlade synpunkterna från er förening som ni ska skicka in och inte individuella synpunkter.

Läs presentationen från informationskvällen 23 januari.

Underlag för synpunkter bidragsutredningen

Remissversion bidragsutredning

Fördjupad version med mer fakta om bidragsutredningen

Direktiv för utredningen om bidragsregler

Underlag för synpunkter utredningen om lokalsubventioner

Remissversion, utredning av lokalsubventioner

Direktiv om lokalsubventioner

Utredningen om bidragsreglerna

Syftet med bidragsutredningen har varit att hitta en enklare och tydligare struktur med ett färre varianter av bidrag och mer årligt stöd till föreningarna i enlighet med den statliga utredningen ”Palett för ett stärkt civilsamhälle”.

Utredningen har även tittat på möjligheten att vissa bidrag skulle kunna vara möjliga att söka för andra associationsformer än ideella föreningar samt att man i dialog med subventionsutredningen sett över stödet för lokaler.

Utredningen om bidragsregler har genomförts av en extern utredare där man bland annat genomfört en mängd intervjuer med föreningsföreträdare, politiker och tjänstemän.

Om utredning om lokalsubventioner

Syftet med utredningen om lokalsubventioner har varit att se över hur kommunen på bästa sätt och med likvärdiga principer kan stötta föreningslivet med subventionerade lokaler.

Utredningen har berört lokaler som hyrs ut stadigvarande och inte berört lokaler som hyrs ut på timtid via föreningsbyrån eller Väven. Fokus har varit på stöd kring administrativa lokaler, möteslokaler och verksamhets-/aktivitetslokaler.

Kontakt

Peter Hörnemalm
avdelningschef
Föreningsbyrån
Umeå kommun
090-16 16 18
peter.hornemalm@umea.se

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.