Startsida Umeå kommun

Skicka in er förenings eller organisations synpunkter

Nedan fyller du i er förenings/organisations synpunkter för bidragsregler och lokalsubventioner. Du kan välja om du lämnar synpunkter på båda eller en av utredningarna.


Vilken förening eller organisation är det som lämnar synpunkter?

Namn på dig som lämnar föreningens/organisationens synpunkter

Fyll i din mejladress där vi kan kontakta er

Du kan välja att ladda upp ett dokument med era synpunkter


Kontakt

Peter Hörnemalm
avdelningschef
Föreningsbyrån
Umeå kommun
090-16 16 18
peter.hornemalm@umea.se

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Sociala medier

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.