Startsida Umeå kommun

Hur lockar du fler ideella krafter till din förening?

Framsida på foldern

Mer än hälften av den vuxna befolkningen arbetar ideellt. Precis som i går, vill vi i dag och i morgon engagera oss i något som vi brinner för, göra nytta tillsammans med andra. Det ideella engagemanget står sig fortfarande starkt. Trots det upplever många föreningar att det kan vara svårt att locka och behålla frivilliga till sina verksamheter.

Sök frivillig utanför er traditionella krets?​

Volontärbyrån erbjuder föreningar en digital plattform för att annonsera efter ideella krafter. Det går inte att annonsera generellt efter frivilliga utan det ska vara ett konkret uppdrag som ni söker personer till. Alla uppdrag granskas innan de publiceras. När någon anmäler sig till ett uppdrag så är det föreningens ansvar att ta kontakt med personen och avgöra om hen är lämplig för uppdraget.

För mer information

Ta kontakt med volontärbyrån för att registrera er förening och komma igång med att söka frivilliga. Volontärbyrån hjälper föreningar från hela Sverige.

Kontakt

Volontärbyrån
0771-24 14 00

Mer information

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.