Startsida Umeå kommun

Bilder från Umegrationsforum 12 oktober 2017.

Umegrationsforum 12 oktober

12 oktober 2017 samlades representanter från föreningslivet, politiker, tjänstepersoner, näringslivet och studenter på #Umegration – Umeås forum för integration i Väven. Temat för denna gång var språk, kultur och integration.

Jenny Saba Persson från Rättighetscentrum Västerbotten modererade under forumet. Anna Danielsson, särskild sakkunnig inom integration, Länsstyrelsen Västerbotten öppnade forumet och hälsade välkommen. Därefter pratade Åsa Gustafson som är lektor på Sociologiska institutionen, Umeå universitet, om ideellt arbete som ett kravfyllt men nödvändigt bidrag till samhällsförändring.

Eftermiddagen avslutades med ett flertal goda exempel på temat språk, kultur och integration. Anna Wibron från Kulturstorm berättade om sitt projekt Med andra ord och om hur de arbetat med självbiografiskt skrivande tillsammans med nyanlända ungdomar. Något som mynnade ut i en bok Okänd värld. Deltagaren Kawthar Al-Mashgari läste en del ur boken.

Klara Nygren från Rättighetscentrum Västerbotten berättade om en metod som utvecklats med nyanlända ungdomar som gått skrivarutbildningar. Dessa ungdomar höll sedan själva i skrivarworkshops i klasser i mellanstadiet. Deltagaren och en av de ungdomar som hållit i workshoparna, Kawthar Al-Mashgari, berättade om hur det gått. Klara Nygren berättade även om Rättighetscentrums nya projekt Perspektivbyrån - ett normkritiskt uppdrag.

Karin Larsson och Mansour Salti från Ögonblicksteatern spelade upp scener från sin nya uppsättning av Romeo och Julia. En ny tolkning som visar kulturens gränsöverskridande och allmängiltiga plats i världen.

Därefter tog Lilian Sahlin och Davoud Mohamedi från Individuell människohjälp (IM) vid och berättade om språkkaféerna som satts upp tillsammans med biblioteken i Umeå. En mötesplats för nya och etablerade Umebor. Två nyanlända ungdomar, Alieu Bah och Bana Tofiq, som deltagit i språkkaféerna berättade om värdet av att delta och uppmanade om att fler umebor ska besöka språkkaféerna.

Anna Bodén och Ulrica Hedsberg från Campusbiblioteket i Skellefteå avslutade programpunkten med goda exempel genom att berätta om sina erfarenheter och sitt koncept "Låna en skelleftebo". Hur de lånat ut människor istället för böcker i syfte att skapa möten mellan nya och gamla skelleftebor.

Klara Enmark från Föreningsbyrån, Umeå kommun avslutade forumet med att berätta att Umegration nu ska hitta nya former. Ännu finns inget nytt datum för nästa Umegrationsforum, men helt klart är att det blir ett nästa år.

Bild på Åsa Gustafson

Åsa Gustafson som är lektor på Sociologiska institutionen, Umeå universitet, pratar om ideellt arbete som ett kravfyllt men nödvändigt bidrag till samhällsförändring.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.