Startsida Umeå kommun
Båtplaser

Båtar och hamnar

Umeås kust erbjuder goda möjligheter till ett omväxlande och välordnat båtliv. Här har du möjlighet att välja mellan gästhamnar eller naturhamnar, handla och laga mat själv eller besöka en sjönära restaurang. Passa på att koppla av i stilla miljö eller roa dig på något av Umeås många evenemang.

Allemansrätten

Allemansrätten gäller både på land och på vatten. Du får bada vid stränder, åka båt nästan överallt, förtöja och övernatta något dygn i båten. Kraven på hänsyn mot omgivningen är desamma som på land. Inte störa, inte förstöra!

Hur förhåller man sig till havs? (Naturvårdsverkets webbplats)

Farleder

Se farled Umeå älv

Längs farleden Storsandskär är minsta djup vid normalt vattenstånd 1,8 meter. Fartskyltar finns utsatta.

Brohöjder

Obbolabron

Västra farleden: 10 meter
Östra farleden: 7 meter

Järnvägsbron

Västra farleden: 10 meter
Östra farleden: 9,9 meter

Kolbäcksbron

Västra farleden (Storån): 9 meter
Östra farleden (Lillån): 3,6 m

Kyrkbron

3,8 meter

Samtliga mått gäller vid normalt vattenstånd.

Kontakt

Stig Nilsson
enhetschef
driftsavdelningen
Umeå kommun
090-16 54 03
mejl

Mer information

Läs mer om båtliv
(Båtunionens webbplats)

Broschyr

Nu finns Båtsportens guide till Umeåkusten, Kuststräckan Ratan – Järnäsklubb.

Ladda ned pdf-fil (9,1MB)
Ladda ned mindre pdf-fil (4,7MB)

Båtsportguiden Umeå 2017

Sidan har granskats 2017-07-12

Sidans kortadress: www.umea.se/batliv

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.