Startsida Umeå kommun
Sagotjärn, Tavleliden

Sagotjärn, Tavleliden

Lekplatser

Umeå kommun har lekplatser i Umeå tätort och i Sävar, Hörnefors, Holmsund och Obbola. I menyn till vänster kan du läsa mer om lekparker som byggs om eller nyligen är ombyggda.

Karta över lekparker, med sökfunktion

Lekplatspolicy

Alla barn ska ha tillgång till stimulerande och utvecklande lekmiljöer på parkmark, naturmark och lekplatser. En lekmiljö eller lekplats bör finnas inom 250 meter till bostad och utan barriärer som upplevs hindrande för barn. Är detta omöjligt att uppfylla så bör andra kompensationsåtgärder vidtas.

Läs mer om Lekplatspolicyn

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter
Pressmeddelanden

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.