Startsida Umeå kommun
Hörnån

Hörnån

Hörnån rinner i hela sitt lopp i skogslandet. Skogsån är ungefär 65 kilometer lång och den totala fallhöjden uppgår till cirka 175 meter.

Hörnåns omgivning består i de övre delarna i huvudsak av myrmarker, på de nedre delarna inramas ån av löv- och blandskogar som ersätts med åkermark i de större byarna. Längs långa partier av ån saknas bebyggelse och vägar, vilket ökar otillgängligheten och förstärker vildmarkskänslan.

För den allmänt naturintresserade erbjuder Hörnåns nipor och raviner fina växt- och fågelmiljöer. Vissa sträckor är lämpliga för kanotning.

Kontakt

Stig Nilsson
enhetschef
driftsenheten
Umeå kommun
090-16 54 03
stig.nilsson@umea.se

Anders Linder
avdelningschef
driftsenheten
Umeå kommun
090-16 54 07
070-570 78 45
anders.linder@umea.se

Mer information

Kartor

Hörnefors runt

Klicka på bilden för förstoring

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.