Startsida Umeå kommun

Reservat

I Umeå kommun finns det två kommunala reservat, Grössjön och Strömbäck-Kont. Båda har sin karaktäristiska natur, men närheten till lugnet och naturen är det som förenar dem.

Kontakt

Stig Nilsson
enhetschef
driftsavdelningen
Umeå kommun
090-16 54 03
stig.nilsson@umea.se

Patrik Wivstad
fritidsassistent, friluftsliv
090-16 16 12
073-637 53 49
patrik.wivstad@umea.se

Kartor

Friluftsområden i Umeå

Friluftsområdeskartan

På umea.se finns också webbaserade kartor som hjälper dig att hitta rätt.

Läs mer om och titta på kartor

Andra naturreservat

I Umeå kommun finns 27 naturreservat.

Reservat på Länsstyrelsens webbplats

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.