Startsida Umeå kommun

Klasmyrans MTB bana

I området mellan Tomtebo och Carlshem finns en 3 km lång slinga avsedd för mountainbike. Den har stakats ut över varierande terräng och skyltats upp. för att öka tillgänglighet och orienterbarhet i området samt att skapa en intressant slinga för terrängcykling. I dag finns en orienteringskylt över området uppsatt längs gång- och cykelbanan mellan Silvervägen och Tomtebovägen.

På vissa sträckor kan man komma upp i ganska bra hastigheter och då är det viktigt att alla håller sig till samma åkriktning och att all cykling sker medsols.

Då det finns många stigar i området behöver man också vara uppmärksam på om det rör sig andra på slingan. På slingan har cyklister företräde men det innebär inte att andra inte får vistas på eller vid banan.

Naturen i området

Området mellan Tomtebo och Carlshem är i grunden ett sankt myrområde med ett fåtal berghällar. Området genomkorsas av en bäck som rinner ut i Grössjön. De kullar som förekommer i området består av schaktmassor som kördes hit när de närliggande bostadsområdena byggdes på 1970–1990-talen. Uppe på den högsta höjden kan man blicka ut över stora delar av Carlshem och Ålidhem. Kullarna är idag under igenväxning av blandad löv- och tallskog. Många trädgårdsarter som gulbarkig hägg, korallkornell och balsampoppel har spridits till området. På grund av kompostdumpning sprids även brännässlor, kirskål, jättebalsamin och spansk skogssnigel.

Området är idag genomkorsat av stigar. Kojor, spontana grillplatser och orienteringskontroller är andra exempel på spår av nutida användning. De tidigaste spåren av mänsklig aktivitet daterar dock så långt tillbaka i tiden som till järnåldern. Gravrösen finns i områdets äldre, granskogsbevuxna del, i riktning mot Grössjön.

Kontakt

Stig Nilsson
enhetschef, fritid drift
Umeå kommun
090-16 54 03
stig.nilsson@umea.se

Patrik Wivstad
fritidskonsulent
samordnare friluftsliv
Umeå kommun
090-16 16 12
073-637 53 49
patrik.wivstad@umea.se

Mer information

Ladda ner spårkartan (pdf, 10 MB)

"Tyck om din fritid" finns till för att du ska kunna lämna in dina synpunkter, förslag, klagomål och idéer som rör vår verksamhet.

Var med och påverka. Dina synpunkter och förslag är oerhört viktiga för oss för att vi ska kunna utveckla vår verksamhet på ett sätt som stämmer överens med dina önskemål.

Läs mer och lämna synpunkter på www.umea.se/tyckomdinfritid.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.