Startsida Umeå kommun

Gymnastikens hus

Gymnastikens hus är en specialanpassad gymnastikhall med utrustning för de flesta disciplinerna inom gymnastik.

Hallen är utrustad med fasta redskap för gymnastiken fyra olika tävlingsdiscipliner och det finns hoppgropar som ger möjlighet att träna in avancerade övningar. Gymnastikens hus har, förutom gymnastik, också redskap och ytor för cheerleading, nycirkus, med mera.

Totalt handlar det om ca.1500 kvadratmeter för redskap och 300 kvadratmeter för omklädning, kontor, konferens och läktare. Hallen är uppdelad i olika delar som kan hyras separat. Det ger gymnastikens olika discipliner och föreningar möjligheten att skapa en mötesplats och samhörighetskänsla inom idrotten.

Kontakt

Camilla Lundberg
enhetschef 
090-16 16 34
mejl 

Hitta hit

Gymnastikens hus hittar du i Marielundshallen på Mariehemsvägen 12 i Umeå.

Mer information

Boka lokaler:

Lokalbokningen
mejl

Om du måste ringa

Vi tar helst emot frågor och funderingar via mejl, men vill du ändå ringa kan du göra det under vardagar klockan 10.00–12.00 och 13.15–15.30.

Telefon: 090-16 18 55

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.