Startsida Umeå kommun
Trådlösa nät

Foto: Chiew Pang (Flickr: eltpics), CC-BY-NC 2.0

Trådlösa nätverk

På ett flertal av våra anläggningar har du möjlighet att använda dig av vårt trådlösa gästnätverk _UK_Guest. Har du ett bibliotekskort kan du koppla upp dig och använda gästnätverket helt kostnadsfritt. Saknar du bibliotekskort kan du köpa ett tillfälligt gästkonto.

Anslut med bibliotekskort

Om du har ett bibliotekskort i Umeåregionen kan du kostnadsfritt logga in på det trådlösa gästnätverket "_UK_Guest" på de platser där Umeå kommun har wifi-nätverk. Du kan logga in på nätverket på ett av följande sätt:

  1. Ditt bibliotekskortsnummer samt tillhörande PIN-kod.
  2. Ditt personummer samt bibliotekskortets PIN-kod.

Anslut med gästkonto

Om du inte har något bibliotekskort kan du köpa ett gästkonto i samband med att du bokar lokalen. Priset för detta är fastställt av fritidsnämnden enligt nedan:

1-3 dygn

113 kr

1 månad

308 kr

Mer än 1 månad

288 kr/mån

Hyra router

205 kr/dygn

Anläggningar med _UK_Guest-nätet

Berghemsskolans gymnastiksal

Nolia idrottscentrum

Bråvallahallen

Nordahlsvallens kontorsbyggnad

Bräntbergsskolan

Nydalabadet

Böleängsgården

Obbolaskolan 

Böleängsskolans gymnastiksal

Sofiehemskolans gymnastiksal

Campus friidrottsarena

Skyttehallen Umestan

Carlshöjdskolan

Sjöfruhallen

Dragonskolan

Sporthushallen

Elofssonhallen

Sävarskolan

Ersmarkskolan

Sävar simhall

Ersängsskolan

Sävar B-hall

Fridhemsgymnasiet

T3 center

Grisbackaskolans gymnastiksal

Tegs central gymnastikhall

Grubbeskolan

Täfteå sporthall

Grubbeskolans gymnastikhall

Umelagun

Hagaskolan

Umedalens IP, konstgräsplanen

Hartvigsgården

Umeå Energi Arena sol

Hedlundaskolans gymnastiksal

Umeå Energi Arena vatten

Hörnefors fritidsgård

Umeå Energi Arena vind (inkl. VIP)

Mariehemsgården

Vallabadet Hörnefors

Mariehemskolans gymnastiksal

Vildmannahallen

Mariebergsskolan

Ålidhemshallen (gamla hallen)

Musköten

Östra Ersbodaskolan

Hyr uppkoppling

Lokalbokningen
Föreningsbyrån
Umeå kommun
090-16 18 55
fritid.bokning@umea.se

Tillgängliga nätverk

_UK_Guest

Nätverk för gästinloggning. Kräver stöd för WLAN (802.11 b/g).

elev

Tillgängligt för elever i Umeå kommun.

eduroam

Tillgängligt för studenter och universitetsanställda under kvällstid och helger vid vissa anläggningar.

adm, umea

Tillgängliga för personal i Umeå kommun. 

Kommersiella nätverk

På vissa anläggningar finns det även kommersiella nätverk.

minabibliotek.se

Skaffa bibliotekskort.

Du kan ändra din PIN-kod genom att logga in på minabibliotek.se.

Problem med att logga in

När du ansluter till gästnätverket bör du automatiskt omdirigeras till en inloggningssida. Om så inte sker, surfa till umea.se för att omdirigeras till inloggningssidan.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.