Startsida Umeå kommun
Hyr material

Materiel för uthyrning

Klicka dig vidare till uthyrningsobjekt och fritidshjälpmedel på länkarna till vänster.

Föreningar, kranskommuner och Umeå kommuns egna verksamheter

Föreningar, kranskommuner och Umeå kommuns egna verksamheter kan hyra utrustning och annat materiel och debiteras utifrån beslutad taxa.

Uthyrning till privatpersoner är inte möjligt.

Läktarvagn, byggbar läktare & sekretariatvagn kan hyras ut till arrangemang till en anpassad taxa. För pris ta kontakt med fritid drift.

Material att hyra och priser

Kontakt

Nina Pettersson
Fritid drift
Umeå kommun
090-16 54 10
fritiddrift@umea.se

Sidan har granskats 2018-12-07

Sidans kortadress: www.umea.se/materialuthyrning

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.