Startsida Umeå kommun

Inför besöket - viktig information

(Scroll down for information in English)

Bad

Allt bad sker under eget ansvar.

Barn under 12 år måste alltid, oavsett simkunnighet, ha sällskap av en ombytt, simkunnig betalande vuxen.

Målsman ansvarar för barn och ungdomar under 18 år.

Livräddningsutbildad personal finns alltid på plats i anläggningen.

Duscha hela kroppen innan du badar.

Använd badkläder i bassängerna.

Blöjbarn ska ha badblöja på sig i bassängen.

Övrigt

Alla besökare betalar entré enligt gällande prislista.

Det är foto- och filmförbud i hela anläggningen.

Inga sällskapsdjur är tillåtna inom området.

Umelagun är en rök-, alkohol- och drogfri anläggning.

Av säkerhetsskäl får glas eller porslin inte tas med in på Umelagun.

Omklädningsrum och duschar finns inne på Umelagun (utomhus) och i café-/servicebyggnaden på Nydalabadet (inomhus).

Du ansvarar själv för dina tillhörigheter.

Värdefack finns vid omklädningsrummen inne på Umelagun. Du kan använda ditt eget hänglås eller köpa ett i entrén.

Kvarglömda kläder, handdukar och liknande sparas i två veckor.

Vid åska kan bassängerna och vattenrutschbanorna av säkerhetsskäl tillfälligt utrymmas. Ingen entréavgift betalas tillbaka vid dessa tillfällen.

Personalen har rätt att avvisa besökare som inte följer våra regler eller missköter sig på annat sätt. Ingen entréavgift betalas då tillbaka.

 

 

Before your visit - important information

Swimming

Children under the age of 12 must always, regardless of their swimming abilities, be accompanied by a paying adult who can swim and is wearing swimwear.

Parents or guardians are responsible for children under the age of 18.

There is always staff trained in lifesaving present at the facility.

Make sure to shower your whole body before swimming.

Use swimwear in the pools.

Children in diapers must wear a swim diaper in the pool.

Miscellaneous

All visitors pay the entrance fee as per the price list.

Photography and filming is prohibited in the facility.

No pets are allowed within the area.

Umelagun is a facility free from smoking, drugs and alcohol.

For safety reasons, glassware and china must not be brought into the facility.

During your visit you are fully responsible for yourself and your belongings.

There are small lockers for valuables next to the changing rooms at Umelagun. You can use your own padlock or buy one at the reception.

There are changing rooms and showers at Umelagun (outdoors) and in the café/service building at Nydalabadet (indoors).

Clothes, towels and other items that have been left in the facility will be saved for two weeks.

In case of a thunderstorm, the pools and the water slides can be temporarily evacuated for safety reasons. The entrance fee will not be reimbursed in these cases.

The staff has the right to turn away visitors who do not follow our rules or misbehave in any other way. The entrance fee will not be reimbursed.

Kontakt

Umelagun
Nydalasjön 10
906 52 Umeå

090-16 55 55
navet@umea.se

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.