Startsida Umeå kommun

Kulturnämnden beviljar en miljon till filmfestival

Kulturnämnden beslutade idag att ge Folkets Bio Umeå 1 miljon kronor för att arrangera Umeå Europeiska Filmfestival 2016. Arrangemanget inkluderar även en skolbiofestival.

Umeå Europeiska Filmfestival (UEFF) 2016 ska äga rum i slutet av november detta år, men som alla större filmfestivaler planeras olika arrangemang även under andra delar av året. I november rör det sig om sex dagar fyllda med bland annat filmvisningar, föreläsningar, samtal och regissörbesök. Det blir ett brett program med fokus på den europeiska filmen utifrån festivalens tre grundteman: jämställdhet inom filmbranschen, det lokala samt film och samtal. Under fyra vardagar ska Folkets Bio Umeå även arrangera en skolbiofestival med filmvisningar, samtal och annan filmpedagogik.

Umeå Europeiska Filmfestival är fortsättningen på MOVE Filmfestival som startades 2011. Filmfestivalens fokus är den europeiska filmen. Umeå Folkets Bio har som ambition att festivalen ska vara en plattform för lokala filmare och utveckla filmens roll i Umeås kulturliv. Under Umeå Europeiska Filmfestival 2015 visades över 90 filmer i Vävens salonger.

Kontakt

Tomas Wennström (S)
ordförande
kulturnämnden
Umeå kommun
070-326 76 27
mejl

Ewa Westman Modig (M)
vice ordförande
kulturnämnden
Umeå kommun
070-562 78 60
mejl

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.