Startsida Umeå kommun

Kulturnämnden kräver tillbaka 2,4 miljoner från Studiefrämjandet

Kulturnämnden har beslutat att kräva tillbaka 2,4 miljoner kronor från Studiefrämjandet. Det gör man med anledning av omfattande oegentligheter vid inrapportering av bland annat hur många deltagare och studietimmar Studiefrämjandets Umeåavdelning har haft. Kulturnämnden har också beslutat att felaktiga utbetalningar till Studiefrämjandet ska omfördelas till samtliga studieförbund.

Det kommunala bidraget till studieförbunden bygger på den verksamhet som rapporteras till Folkbildningsrådet därför utgår Umeå kommun från Folkbildningsrådets beslut och rekommendationer när det gäller korrigering, krav och omfördelning av medel.

För åren 2013-2015 gör Umeå kommun en schablonmässig strykning av grundbidraget som motsvarar det procentuella krav på återbetalning som Folkbildningsrådet gjort.

– Jag hoppas att vi med dessa beslut kan sätta punkt och avsluta en lång och bitvis tragisk historia om fusk och felaktigt inlämnade uppgifter från Studiefrämjandet. Vi kommer också kunna justera och skapa en mer rättvis fördelning av våra kommunala anslag till studieförbunden. Vi vet att de gör väldigt viktiga insatser för många människor, inte minst för mottagandet av flyktingar. Därför hoppas att vi nu kan fokusera på det som är viktigt, säger Tomas Wennström (S), kulturnämndens ordförande.

Ej utbetalda medel för 2015

Umeå kommun har hållit inne bidrag på 2,8 miljoner till Studiefrämjandet för 2015 varav 1,2 miljoner nu kommer att betalas ut till Studiefrämjandet enligt det nya beräkningssättet.

Återstående 1,6 miljoner kommer att omfördelas till alla studieförbund. En första utbetalning kommer att göras omgående.

Krav på 2,4 miljoner

De 2,4 miljoner som krävs tillbaka från Studiefrämjandet för 2013-2014 måste först komma in till Umeå kommun innan en omfördelning till alla studieförbund kan göras och pengarna betalas ut.

Kontakt

Tomas Wennström (S)
ordförande
kulturnämnden
Umeå kommun
070-326 76 27
mejl

Ewa Westman Modig (M)
vice ordförande
kulturnämnden
Umeå kommun
070-562 78 60
mejl

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.