Startsida Umeå kommun

Rese- och kulturstipendium utdelade

Farah Roukachi och Josef ”Gonza-Ra” Nilsson tilldelas kulturnämndens rese- och kulturstipendium på 15 000 kr vardera. Utdelare var kulturnämndens ordförande Tomas Wennström.

Motiveringarna lyder:

Farah Roukachi
”För sitt stora engagemang och sitt arbete med estetiska verksamheter tilldelas Farah Roukachi kulturnämndens rese- och kulturstipendium 2016. Farah har genom åren deltagit i en mängd projekt, bland annat Fairground och parallellt med detta utbildat sig till socionom. Genom sitt stora hjärta har Farah genom dans och musik öppnat vägar till estetiska verksamheter för ensamkommande flyktingar.”

Josef ”Gonza-Ra” Nilsson
För sin outtröttliga energi och sitt unika uttryck tilldelas Josef ”Gonza-Ra” Nilsson kulturnämndens rese- och kulturstipendium 2016. Josef har under de senaste åren släppt musik i en strid ström, bland annat kritikerrosade debutalbumet Lavinfara och har därmed etablerat sig som en unik röst på den svenska hip hop-scenen. Med sin starka lokala förankring har han gett röst åt nya berättelser om Norrland och sin samtid.”

Om rese- och kulturstipendiet

Varje år delar kulturnämnden ut två rese- och kulturstipendier inom bildkonst, teater, dans, film, foto, musik och litteratur. Stipendierna är på 15 000 kronor vardera.

Kontakt

Tomas Wennström (S)
ordförande
kulturnämnden
Umeå kommun
070-326 76 27
mejl

Ewa Westman Modig (M)
vice ordförande
kulturnämnden
Umeå kommun
070-562 78 60
mejl

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.