Startsida Umeå kommun
Körsång

Sök pengar till kultur i stads- och kommundelar

Planerar din förening en kulturaktivitet i en stads- eller kommundel? Kulturnämnden har under 2017 avsatt extra medel för kulturaktiviteter i främst stads- och kommundelar. Det ska ge bättre möjligheter att skapa och ta del av kultur på andra platser än i centrala Umeå. Föreningar som är registrerade i kommunens föreningsregister kan söka bidrag.

Ansök om bidrag för tillfälligt kulturarrangemang

Ansökningar handläggs löpande under året.

Kontakt

Robert Tenevall
föreningsbyrån
090-16 16 22
070-332 67 66
mejl

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.