Startsida Umeå kommun

Sverigedemokraternas bokning av Vävenscenen

Många av våra medarbetare vid Umeå kommuns kulturverksamhet och delar av kulturlivet har reagerat på den bokning av Vävenscenen som gjorts av Sverigedemokraterna 16 februari. Med anledning av denna bokning vill vi lämna följande information.

Vid ett möte i ledningsgruppen för Umeå kommuns kulturverksamhet beslöts att erbjuda Sverigedemokraterna en ersättningslokal för den planerade föreläsningen, en åtgärd som vidtogs efter att det kommit till ledningens kännedom att flera medarbetare uttryckt oro inför arrangemanget. Sverigedemokraterna valde att tacka nej till detta förslag och hänvisar till den bekräftade bokning som gjorts.

Umeå kommun är en myndighet och måste därför agera utifrån det grundlagen säger om rätten till yttrandefrihet som är en del av demokratins villkor i vårt land.

Det kulturpolitiska programmet tydliggör

I Umeå kommuns kulturpolitiska program som är fastställt av kommunfullmäktige står att läsa:

”Umeå är en plats där både utmaningar och motsättningar synliggörs och driver utvecklingen framåt. Här möts de fria, moderna kulturyttringarna, de institutionella och traditionella uttrycken i nya och olika samverkansformer. Alla uppskattar inte allt som sägs och görs på kulturens arenor, men allt fler inser att vi utvecklas och växer genom att olikheter möts. Öppenhet, respekt och ömsesidig tolerans skapas av att vi vågar uttrycka och lyssna till varandra även om vi inte alltid är överens. En inkluderande, dynamisk och demokratisk stad vågar se konflikterna, respekterar skilda tolkningar och erfarenheter, och skapar utrymme för alla, särskilt dem som sällan ses och hörs. Kulturens uttrycksformer måste därför vara fria och oberoende från kommersiella särintressen och politiska påtryckningar.”

Komplex fråga

Umeå kommun respekterar den grundlagsskyddade åsikts- och mötesfriheten och överlåter åt rättssystemet att hantera det som bryter mot lagen. Om ett möte mynnar ut i något som kan uppfattas som hets mot folkgrupp eller annan brottslig handling bör det prövas i domstol.

Vi måste därför likställa Sverigedemokraternas bokning med andra lokalbokningar. Mötet arrangeras inte av Umeå kommun. Det är vår förhoppning att andra bokningar inte påverkas av detta utan att den planerade verksamheten i Väven, som togs emot så positivt vid presentationen för en vecka sedan, kommer att kunna genomföras som planerat.

Ledningsgruppen för Kultur, Umeå kommun

Kontakt

Fredrik Lindegren
kulturchef
Umeå kommun
070-603 25 19
mejl

Lars Sahlin
biträdande kulturchef
Umeå kommun
070-342 55 96
mejl

Mer information

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.