Startsida Umeå kommun

Umeå ansöker om att bli fristadskommun

Kulturnämnden kommer att börja arbetet med en ansökan för att bli fristadskommun 2017. Det innebär att Umeå kommun kommer att teckna medlemskap i fristadsnätverket ICORN (International Cities Of Refuge Network).

– Det är med stor glädje kulturnämnden påbörjat processen så att Umeå kan bli fristad för utsatta kulturutövare 2017. Det har varit en segdragen process som inleddes redan 2011. Första steget är att Umeå kommun tecknar medlemskap i ICORN sedan börjar processen med att hitta en lämplig kandidat till fristadsprogrammet, säger Tomas Wennström (S), kulturnämndens ordförande.

Fristadsprogrammet som administreras av fristadsnätverket ICORN (International Cities Of Refuge Network) innebär att en författare, musiker, bildkonstnär, tecknare, scenkonstnär med flera som är utsatt för censur och/eller förföljelse i sitt hemland erbjuds ett tvåårigt stipendium, fri bostad och ett nätverk för att utvecklas konstnärligt och för att få arbeta fritt inom sitt konstområde. I Sverige finns det ett femtontal städer med i fristadsprogrammet. Budget för Umeå kommuns fristadsprogram kommer fattas av kulturnämnden i november.

Fakta om fristadsprogrammet:

Sedan början av 1990-talet har städer runtom i världen tagit initiativ till att under en viss tid bjuda in en författare eller journalist som inte har möjlighet att fritt verka i sitt yrke i hemlandet. I dag är rörelsen breddad och inkluderar musiker och bildkonstnärer. Idén att starta ett nätverk av städer som erbjuder skydd åt förföljda författare kom i början av 90-talet genom organisationen International Parliament of Writers (IPW), där Salman Rushdie var ordförande. Fristäder i Sverige är Göteborg, Stockholm, Uppsala, Malmö, Region Skåne, Växjö, Sigtuna, Region Jönköping, Norrköping, Skellefteå, Eskilstuna, Karlstad, Gävle, Linköping, Västra Götalandsregionen, Dalarnas landsting och Uddevalla.

Handbok för fristadsförfattare (Kulturrådet)

Kontakt

Tomas Wennström (S)
ordförande
kulturnämnden
Umeå kommun
070-326 76 27
mejl

Ewa Westman Modig (M)
vice ordförande
kulturnämnden
Umeå kommun
070-562 78 60
mejl

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.