Startsida Umeå kommun

Umeås kultursatsningar ges nationellt erkännande

Kulturhuvudstadsåret Umeå 2014 lyfts fram i budgetpropositionen för 2017.
– Det är en tydlig indikation på att det finns en uttalad nationell ambition att erfarenheterna från satsningen ska tas tillvara, säger Tomas Wennström, (S) kulturnämndens ordförande, Umeå kommun.

De statliga insatserna, som totalt motsvarade cirka en tredjedel av den totala finansieringen, har enligt den statliga utvärderingen av kulturhuvudstadsåret bidragit till de kulturpolitiska främjandemålen och i viss mån även till tillväxtpolitiska respektive utrikespolitiska mål. Enligt regeringen är det viktigt att tillvarata erfarenheterna inför kommande kulturhuvudstadsår.

– Det är ett erkännande av att Umeås långsiktiga satsningar på kultur också har betydelse för flera olika politikområden på både ett nationellt och internationellt plan. Onsdag 28 september arrangerar kultur- och demokratiministern Alice Bah Kuhnke en lärandedag om det europeiska kulturhuvudstadsåret 2014. Det blir startskottet för vårt fortsatta nationella samarbete, säger Tomas Wennström.

Kontakt

Tomas Wennström (S)
ordförande kulturnämnden
Umeå kommun
070-326 76 27
mejl

Fredrik Lindegren
kulturchef
Umeå kommun kultur
070-603 25 19
mejl

Mer information

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.