Startsida Umeå kommun
Sångare

Foto: Jon Hollström

Vilka får årets rese- och kulturstipendier?

Varje år delar kulturnämnden ut två rese- och kulturstipendier inom bildkonst, teater, dans, film, foto, musik och litteratur. Varje stipendium är på 15 000 kronor. Välkommen att senast onsdag 28 februari föreslå konstutövare du tycker har utmärkt sig för att bli stipendiat.

Kandidater till stipendierna nomineras öppet och du kan föreslå kandidater senast onsdag 28 februari. Kulturnämnden beslutar sedan i april/maj vilka som ska få årets rese- och kulturstipendier.

Stipendierna riktar sig i första hand till yngre konstutövare, men personer som nomineras ska vara myndiga. Stipendierna är individuella och kan inte ges till en organisation.

Konstutövaren ska

  • ha varit verksam i Umeå det senaste året inom det konstnärliga området
  • vara mantalsskriven i Umeå kommun
  • inte ha fått Umeå kommuns bildkonststipendium de senaste tre åren.

Man kan bara tilldelas stipendiet en gång.

Föreslå kandidater

Föreslå kandidater till rese-och kulturstipendium

Välkommen med dina förslag!

Kontakt

Robert Tenevall
föreningsbyrån
090-16 16 22
070-332 67 66
robert.tenevall@umea.se

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Sociala medier

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.