Startsida Umeå kommun

Kulturcentrum för barn och unga

Kulturcentrum för barn och unga är en verksamhet som drivs av Umeå kommun. Här ryms teatergruppverksamhet, skapande ateljéarbete, kulturpedagogiska projekt, Kultur i skolan och förskolan, utbildning för pedagoger och sist men inte minst Skapande lördagar.

Bild: Frida Hammar

Skapande lördag våren 2018!

Skapande lördag är äntligen tillbaka! Varje lördag fram till 24 mars kan du, liten som stor, titta på teater, klä ut dig, leka i sagorummet, skapa i ateljén, dansa och mycket annat!

Läs mer om vårens skapande lördag!        Program 17/2

Fortbildning
Skapande lördag ht 2016

Kulturcentrum <3 Naturen

Naturmaterial, odling och insekts-hotell! Vi tittar på naturen och dess invånare!

Läs mer om årets tema

Samisk språkcirkus

En workshop för barn 6-11 år av och med Giron Sámi Teáhter på sportlovet...

Läs mer

Vill du spela teater
Fortbildning

Våra teatergrupper

Information om våra barn- och ungdomsgrupper...

Läs mer om våra grupper

Kompetensutveckla dig

Kurser inom drama-, teater- och bildpedagogik...

Läs mer om vårt kursutbud

Skapande lördag ht 2016
Söndagslabb

Sagorum för alla

för grupper från kommunens förskolor, familjedaghem och skolor...

Läs mer här

Söndagslabbet

Här kan kulturintresserade barn och ungdomsgrupper få möjlighet att låna lokaler...

Läs mer här

Kontakt
Hamnmagasinet, V Strandgatan 4

Kulturcentrum för barn och unga finns i Hamnmagasinet, Västra Strandgatan 4, med entré från älvssidan av huset.

Öppettider, kontoret:
Vardagar klockan 8.30–16.00

Teatergruppstider:
Måndag–fredag,
klockan 15.30–21.00

Schema för teatergrupper

Kontakt/personal

I fokus

Vad tycker du om Skapande lördag?

Besvara vår brukarenkät
(Klicka här

länk till Umeå kommus ungdomsportal

Sidan har granskats 2018-02-12

Sidans kortadress: www.umea.se/kulturcentrum

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.