Startsida Umeå kommun

Kulturcentrum för barn och unga

Kulturcentrum för barn och unga är en verksamhet som drivs av Umeå kommun. Här ryms teatergruppverksamhet, skapande ateljéarbete, kulturpedagogiska projekt, Kultur i skolan och förskolan, utbildning för pedagoger och sist men inte minst Skapande lördagar.

Bild: Frida Hammar

Skapande lördag är över för denna termin!

På Skapande lördag kan du, liten som stor, titta på teater, klä ut dig, leka i sagorummet, skapa i ateljén, dansa och mycket annat! Tillbaka 15/9!

Läs mer om skapande lördag!

Vill du spela teater
Fortbildning

Ansökan om plats

Det är nu möjligt att ansöka om plats i teatergrupp med start hösten 2018...

Gör ansökan här

Teaterfestival 2018

Våra grupper spelar upp de pjäser de jobbat med under året...

Läs mer här

Skapande lördag ht 2016
Söndagslabb

Sagorum för alla

För grupper från kommunens förskolor, familjedaghem och skolor...

Läs mer här

Våra teatergrupper

Information om våra barn- och ungdomsgrupper...

Läs mer om våra grupper

Fortbildning
Söndagslabb

Kompetensutveckla dig

Kurser inom drama-, teater- och bildpedagogik...

Läs mer om vårt kursutbud

Söndagslabbet

för kulturgrupper som har behov av att låna lokaler...

Läs mer här

Kontakt
Hamnmagasinet, V Strandgatan 4

Kulturcentrum för barn och unga finns i Hamnmagasinet, Västra Strandgatan 4, med entré från älvssidan av huset.

Öppettider, kontoret:
Vardagar klockan 8.30–16.00

Teatergruppstider:
Måndag–fredag,
klockan 15.30–21.00

Schema för teatergrupper

Kontakt/personal

I fokus

Vad tycker du om Skapande lördag?

Besvara vår brukarenkät
(Klicka här

länk till Umeå kommus ungdomsportal

Sidan har granskats 2018-04-18

Sidans kortadress: www.umea.se/kulturcentrum

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.