Startsida Umeå kommun
Kursbild 2

Utbildning och kompetensutveckling

Känner du för att inspireras i ditt arbete tillsammans med dina arbetskamrater? Prova på nya metoder i din pedagogiska vardag?

Kulturcentrum för barn och unga erbjuder en mängd fortbildningskurser inom drama/teater/ateljéarbete/kollegial pedagogisk handledning för att du ska uppmuntras vidare i ditt arbete. Vi har även möjlighet att skräddarsy kurser utifrån era specifika önskemål.

Kontakt/info:

Dag Elfgren, tel; 090/16 34 78, e-post; dag.elfgren@umea.se
Anna-Karin Kask, tel; 090/16 34 67, e-post; anna-karin.kask@umea.se

Läs mer »

Kontakt

Dag Elfgren
enhetschef
090-16 34 78
mejl

Anna-Karin Kask
dramapedagog och pedagogisk handledare
090-16 34 67
mejl

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.