Startsida Umeå kommun
Kursbild 1

VÅRT KURSUTBUD HÖSTEN 2017

Drama-, teater- och bildpedagogik för pedagoger och andra intresserade

På Kulturcentrum för barn och unga är det egna skapandet och processen det viktigaste. Vi tror på det kreativa lärandet. Våra kurser är tänkta att ge dig verktyg och inspiration som berikar och fördjupar din ämnesundervisning och stärker de estetiska lärprocesserna.

6/11 Det var en gång…

Hur kan vi som pedagoger tillsammans med barnen levandegöra sagor och berättelser? Genom metoden processdrama får du prova på tekniker som gör barnen till medskapare och som dessutom ger utrymme för deras egen fantasi. Metoden väcker den egna viljan att utforska och stärker det inre bildskapandet. Du som pedagog i förskola och skola får efter kursen användbara verktyg i det dagliga arbetet.

Utbildare: Anna-Karin Kask, dramapedagog och pedagogisk handledare.
Tid: Måndag 6/11 kl 09.00–16.00
Plats: Kulturcentrum för barn och unga, Hamnmagasinet
Pris: Gratis för anställda inom Umeå kummun, externa betalar 700 kr*
Anmälan: senast 26/10 till rickard.eklund@umea.se, 090-16 34 65. 
Vi behöver följande uppgifter; Namn, arbetsplats, telefon där vi kan nå dig, e-post samt uppgift om eventuella allergier eller om det är något annat vi bör känna till...

29/11 Ateljéinspiration, Prova på (Fullbokad)

Ibland tryter fantasin och inspirationen hos den mest entusiastiska pedagogen. Ibland behöver man nya idéer, få skapa själv, få påfyllning och träffa kollegor att utbyta erfarenheter med.
I Kulturcentrums välkomnande och välfyllda ateljé provar vi nya spännande metoder och material.

Utbildare: Eva Karlsson och Jenny Tornéus, ateljépedagoger
Tid: Onsdag 29/11 kl 09.00–12.00
Plats: Kulturcentrum för barn och unga, Hamnmagasinet
Pris: Gratis för anställda inom Umeå kummun, externa betalar 350 kr*
Anmälan: senast 17/11 till rickard.eklund@umea.se, 090-16 34 65.
Vi behöver följande uppgifter; Namn, arbetsplats, telefon där vi kan nå dig, e-post samt uppgift om eventuella allergier eller om det är något annat vi bör känna till…

Extrainsatt erbjudande!

6/12 Ateljéinspiration, Prova på

Ibland tryter fantasin och inspirationen hos den mest entusiastiska pedagogen. Ibland behöver man nya idéer, få skapa själv, få påfyllning och träffa kollegor att utbyta erfarenheter med.
I Kulturcentrums välkomnande och välfyllda ateljé provar vi nya spännande metoder och material.

Utbildare: Eva Karlsson och Jenny Tornéus, ateljépedagoger
Tid: Onsdag 6/12 kl 09.00–12.00
Plats: Kulturcentrum för barn och unga, Hamnmagasinet
Pris: Gratis för anställda inom Umeå kummun, externa betalar 350 kr*
Anmälan: senast 17/11 till rickard.eklund@umea.se, 090-16 34 65.
Vi behöver följande uppgifter; Namn, arbetsplats, telefon där vi kan nå dig, e-post samt uppgift om eventuella allergier eller om det är något annat vi bör känna till…

SKRÄDDRSYTT

Vi skräddarsyr fortbildningar efter era behov och önskemål. Utbildningar kan beröra grupputveckling, hur man kan fördjupa sin ämnesundervisning med drama, lek och improvisation, ateljéarbete samt värdegrundsarbete mm.

Alla skrädarsydda utbildningar kan erbjudas som heldag eller halvdag/kväll efter överenskommelse

Läs mer om skräddarsytt»

Kontakt

Anmälan

Rickard Eklund
mejl

För information om kurserna

Anna-Karin Kask
dramapedagog och pedagogisk handledare
090-16 34 67
mejl

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.