Startsida Umeå kommun
TIU-bild

TIU - teater i undervisningen

Teater i Undervisningen, TIU, är en teaterform som förenar teater och pedagogik och som främst vänder sig till barn och ungdom. Det specifika med TIU, och som skiljer denna form från andra former av (ungdoms-)teater är TIU-"programmet". Det vill säga att det, i direkt anslutning till pjäsen, hör en bearbetningsdel som består av strukturerade dramapedagogiska aktiviteter runt ett ämne med anknytning till pjäsen som förhoppningsvis har relevans för barnens/ungdomarnas liv och för läroplaner/kursplaner. Bearbetningsdelen finns med för att fördjupa och problematisera tematiken i pjäsen och den sker genom ett aktivt deltagande av eleverna.

Kontakt

Anna-Karin Kask
090-16 34 67
anna-karin.kask@umea.se

Mer information

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.