Startsida Umeå kommun
Pojke presenterar

Funkit, teater för barn med kognitiv funktionsnedsättning

Anmälan till teatergrupp för barn i mellanstadieåldern med kognitiv funktionsnedsättning

Hösten 2016 startade vi en teatergrupp som riktar sig till barn med kognitiv funktionsnedsättning och som går mellanstadiet. I funkit-gruppen arbetar vi i mindre gruppstorlek samt i ett lugnare tempo. Vi leker, klär ut oss, improviserar och spelar teater tillsammans. Kulturcentrum för Barn och Ungas målsättning är att se varje barn och dess unika förutsättningar. I teatern och lekens värld är allt möjligt! Grupperna leds alltid av två pedagoger.

Tid: Torsdagar 14:45 – 16:00.
Plats: Kulturcentrum för Barn och Unga, Hamnmagasinet.
Frågor: Vill du veta mer, har frågor eller funderingar kontakta
Jenny Thornéus via telefon 090-16 34 15 eller e-post till jenny.thorneus@umea.se

Gruppen för närvarande fulltalig - intag av ytterligare gruppdeltagare sker vid eventuella avanmälningar!

Anmäl intresse via e-post till; emma.skog@umea.se
Vi vill ha;
barnets namn och vårdnadshavares kontaktuppgifter som postadress, telefonnummer och mejladress.

Funkit-grupper

Vid Kulturcentrum för Barn och Unga arbetar vi med drama och teater­verk­samhet för barn och unga med funktionsnedsättning under namnet Funkit-grupper (Funktionsnedsatta i teaterverksamhet).

Dessa grupper har skapats för barn och unga med funktionsnedsättning som har behov av anpassad gruppstorlek och lugnare tempo. Under årens lopp har vi haft olika samarbetsprojekt med skolor i Umeå. Bland annat Östra Ersboda­skolan, Ålidhemskolan, Dragonskolan, Carlshöjdskolan och Ersängskolan vilket inneburit vi nått än fler barn och unga med funktionsnedsättning.

Vi arbetar med FN:s Barnkonvention som ledstjärna där det slås fast att alla barn har lika rättigheter och samma värde, ingen får diskrimineras. Alla barn har också rätt till eget skapande och deltagande i kulturlivet.

Drama och teater ger människan möjlighet till bekräftelse, att bli sedd och att formulera sig. På Teatermagasinet står fantasin i centrum och barn och unga ges utrymme att uttrycka sig på sitt eget personliga sätt.

Teatermagasinet är en plats där man får en chans att upptäcka nya sidor hos sig själv och kanske göra saker som man inte trodde att man kunde. Genom att komma in ett nytt socialt sammanhang, där nya förväntningar ställs, får barnet möjlighet att stärka sin självkänsla. Hos barn och unga som vi möter på Teatermagasinet ser vi en positiv utveckling; ett tydligare språk, större tillgång till sin kreativitet och mod och självförtroende ökar.

Vi är stolta över att verksamheten för barn och unga med funktionsnedsättning är en självklar del av Teatermagasinet.

Kontakt

Jenny Thornéus
090-16 34 15
jenny.thorneus@umea.se

Ur arkivet

Rena rama cirkusen

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.