Bibliotek

Biblioteken är populära mötesplatser som är öppna för alla. Det finns elva folkbibliotek: ett centralt i stan och resten fördelat på stads- och kommundelar i Umeå. Förutom dessa finns det både ett rullande och ett digitalt bibliotek. I Umeå finns även Sveriges depåbibliotek som är ett gemensamt bibliotek för hela landet.
 
På folkbiblioteken kan du låna böcker, musik, filmer, ljudböcker och andra media. Exempel på annan service är dagstidningar, tidskrifter, uppslagsböcker, samhällsinformation, datorer med databaser och tillgång till internet. Biblioteken ger även service till personer med särskilda behov. Det finns bland annat talböcker, lättlästa böcker och böcker med stor stil. För personer som inte kan komma till biblioteket erbjuds uppsökande tjänster.

Utställningar och arrangemang

På de flesta bibliotek ordnas utställningar och arrangemang, ofta i samarbete med olika föreningar och organisationer. Tillsammans skapar de ett brett utbud av olika arrangemang. Allt från föreställningar riktade till små barn till författarbesök, bokcirklar och utställningar för unga och vuxna. 

Samarbete med hela Umeåregionen

Umeås folkbibliotek samarbetar med biblioteken i Umeåregionen som består av Umeå, Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Vindeln och Vännäs. Du kan låna, återlämna och nyttja bibliotekstjänster i alla bibliotek i hela Umeåregionen.

Det digitala biblioteket

Minabibliotek.se är det digitala biblioteket är gemensamt för hela Umeåregionen. På webbplatsen kan du både läsa inspirerande artiklar, låna e-böcker, söka i databaser och reservera vanliga böcker på biblioteken.

Bokbussen

Det rullande biblioteket, bokbussen, besöker de områden i kommunen som har långt till ett vanligt bibliotek. I bokbussen kan du bland annat låna böcker och tidskrifter. Alla är välkomna att låna på alla hållplatser. På förmiddagarna besöker bussen främst skolor, förskolor och fritidshem utanför tätorten. Under eftermiddagar och kvällar kör bussen till orter och bostadsområden enligt fastställd turlista.

Sveriges depåbibliotek

Sveriges depåbibliotek fungerar som ett centralt, gemensamt uppbyggt bokmagasin för äldre litteratur.Detta innebär att böckerna är tillgängliga för låntagare i hela landet genom fjärrlån. Ditt bibliotek hjälper dig att förmedla lånet.

Samlingarna omfattar gamla och nya böcker på svenska och har byggts upp genom donationer från folk- och skolbibliotek runt om i landet. Böckerna är sökbara i den nationella biblioteksdatabasen Libris, libris.kb.se.

Kontakt

Mer information och kontaktuppgifter till biblioteken
www.minabibliotek.se/biblioteken

Umeå stadsbibliotek i Väven

Biblioteksenhetens ledning

Umeås bibliotek
090-16 10 00 (växel)

Mer information
Program på biblioteken

Aktuella aktiviteter och arrangemang på våra bibliotek kan du läsa om på minabibliotek.se

Dansuppvisning på Umeå stadsbibliotek
Samverkande bibliotek
Sidan uppdaterad 2014-12-03 av Emmy Ericsson Kommunikation
Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Mejl, telefon och
andra kontaktvägar

Pressrum

Snabblänkar

Sök på umea.se/kommun

Dela
Europas kulturhuvudstad 2014, Sveriges Arkitekters planpris 2012, Årets barnkommun 2012, 2010 års internationella världspris för innovativ fritid, Årets Ungdomskommun 2008, Årets Tillväxtkommun 2008, Sveriges IT-kommun 2007-2008, Guldlänken 2008, Sveriges Kvalitetskommun 2005-2007, Sveriges bästa studentstad 2006 och Årets konstkommun 2005-2006!