Startsida Umeå kommun

Biografer, film

SF:s Filmstaden med ett flertal filmsalonger lockar den mer breda publiken medan Folkets Bio Umeå tar hand om den smalare repertoaren. Folkets Bio ligger i Väven där man idag ansvarar för driften av biosalongerna Tystad och Tagning. Varje år arrangerar Folkets Bio Europeiska Filmfestivalen, UEFF.

Film i Västerbotten

Film i Västerbotten är ett regionalt resurscentrum för film och video för Västerbottens län. De arbetar med att stödja biograferna i länet, med skolbio och föreläsningar, samt att skapa teknik och produktionsmöjligheter för filmare i länet. Film i Västerbotten har sitt säte i Umeå, men verkar i hela länet.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.