Startsida Umeå kommun

Konst

Konstverksamheten inom programavdelningen vid Kultur ansvarar för konstinköp, förvaltning av Umeå kommuns konstsamling och konstnärlig miljögestaltning av kommunägda lokaler och markytor. I kulturhuset Väven driver vi också verksamheterna:

  • Umeå konsthall – ett rum för utställningar
  • Konstsalen – ett rum för konstpedagogiska aktiviteter
  • Konstateljén – ateljévistelse för yrkesverksamma konstnärer

©Christina Västerbo/Bildupphovsrätt 2017

Nyheter

Utställningar
i Umeå konsthall 2017 - 2018

Umeå konsthall finns på plan 3 i Väven
och har samma öppettider som Umeå
stadsbibliotek. Välkommen!

2 december - 11 februari
Christina Västerbo -Umeå kommuns
konststipendiat 2016

3 mars - 6 maj
Anastasia Savinova

26 maj - 12 augusti
Annalena Törnström

1 september - 7 oktober
Verkligheten

27 oktober - 13 januari
Anna Kristensen

 

 

Konstateljén

Konstateljén finns på plan 3 i Väven, vägg i vägg med Umeå konsthall. Här blandas ateljévistelser med utställningar och projekt.

 

15 -28 januari
Mats Jonsson

Serieutställning med smakprov ur Mats Jonssons serieroman Nya Norrland

 

Konstateljén

Konstateljen i Väven

 

 

Sidan har granskats 2018-01-17

Sidans kortadress: www.umea.se/konst

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.