Startsida Umeå kommun

©Anna Kristensen/Bildupphovsrätt2018

Konst

Konstverksamheten inom programavdelningen vid Kultur ansvarar för konstinköp, förvaltning av Umeå kommuns konstsamling och konstnärlig miljögestaltning av kommunägda lokaler och markytor. I kulturhuset Väven driver vi också verksamheterna:

  • Umeå konsthall – ett rum för utställningar
  • Konstsalen – ett rum för konstpedagogiska aktiviteter
  • Konstateljén – ateljévistelse för yrkesverksamma konstnärer

Nyheter

Umeå konsthall

Umeå konsthall
Storgatan 46 A
Väven, plan 3

Samma öppettider som
Umeå stadsbibliotek

Välkommen!

Kommande utställningar:

27 oktober–13 januari
Anna Kristensen
Grethe
– En vapenmottagning

Utställningsprogram (pdf)

9 februari–12 maj
Emil Holmer
Anthodites

Konstateljen

Konstateljén finns i Väven, plan 3, vägg i vägg med Umeå konsthall. Här blandas ateljé­vistelser med utställningar och projekt. 

Konstateljén

Konstateljen i Väven

Sidan har granskats 2018-12-04

Sidans kortadress: www.umea.se/konst

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.