Startsida Umeå kommun
Konstverk av Mia Rogersdotter

Mia Rogersdotter, verk ur utställningen "I go; but remember, I shall be with you on yor wedding night"

Konst

Konstverksamheten inom programavdelningen vid Kultur ansvarar för konstinköp, förvaltning av Umeå kommuns konstsamling och konstnärlig miljögestaltning av kommunägda lokaler och markytor. I kulturhuset Väven driver vi också verksamheterna:

  • Umeå konsthall – ett rum för utställningar
  • Konstsalen – ett rum för konstpedagogiska aktiviteter
  • Konstateljén – ateljévistelse för yrkesverksamma konstnärer

Nyheter

Umeå konsthall

Umeå konsthall finns på plan 3 i Väven och har samma öppettider som Umeå stadsbibliotek. Välkommen!

KOMMANDE UTSTÄLLNINGAR I UMEÅ KONSTHALL

1 september - 7 oktober
Konstgruppen Verkligheten
“I go; but remember, I shall be with you on your wedding-night.”
Sid 193, Frankenstein; or, the Modern Prometheus, Mary Shelley 1818.
Läs mer om utställningens program.


27 oktober - 13 januari
Anna Kristensen
Grethe

Konstateljén

Konstateljen i Väven

Konstateljén

Konstateljén finns på plan 3 i Väven, vägg i vägg med Umeå konsthall. Här blandas ateljé­vistelser med utställningar och projekt.

19 september - 30 september
Iaspisstipendiaten Nguyen Trinh Thi (Vietnam)

 

Sidan har granskats 2018-09-20

Sidans kortadress: www.umea.se/konst

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.