Startsida Umeå kommun

Christina Västerbo får Umeå kommuns konststipendium 2016

Kulturnämnden har beslutat att tilldela bildkonstnären Christina Västerbo Umeå kommuns konststipendium 2016 på 50 000 kronor. Utmärkelsen delas ut av Kulturnämndens ordförande Tomas Wennström (s) lördag den 3 december, klockan 14:30, plan 3 i Väven vid Umeå konsthall. 

Motivering:

"Christina Västerbo bjuder ofta in till experimentella bildvärldar i djärv dialog mellan måleri, textil och objekt. Hon kombinerar former och fragmentariska berättelser med referenser ur konsthistorien såsom vardagens ting och göranden.

Med stor skicklighet och fin känsla för material, färg och komposition plockar Västerbo isär strukturer och bygger nya mönster med utgångspunkt i det abstrakta bildspråket ofta uppbyggda av punkter. ”Follow the dot!”, skulle hennes uppmaning till betraktaren kunna lyda, vilket också är titeln på den nyligen avslutade utställning på Galleri Alva.

Själv beskriver hon en tvådelad ingång till den textila världen där intresset rör både själva materialet och dess historiebärande kvaliteter, inte minst som synliggörande av en kvinnligt buren tradition."

Om konstnären:

Christina Västerbo är född 1964 i Härnösand och utbildad vid konsthögskolorna i Stockholm och Umeå. Hon var nyligen aktuell med utställningen ”Mellan rum” på Västerbottens museum. Tidigare har hon bland annat ställt ut på Galleri Andersson/ Sandström, Härnösands konsthall och Uppsala konstmuseum.

Konsttipendiet

Umeå kommuns konststipendium på 50 000 kronor delas ut till en framstående konstnär med lokal förankring som även erbjuds att ställa ut i Umeå konsthall i Väven. Juryn består av kulturnämndens ordförande, vice ordförande, kulturchef och konstintendent. Stipendiet är inte sökbart.

Kontakt

Tomas Wennström (S)
ordförande
kulturnämnden
Umeå kommun
070-326 76 27
mejl

Ewa Westman Modig (M)
vice ordförande
kulturnämnden
Umeå kommun
070-562 78 60
mejl

Mer information

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.