Startsida Umeå kommun

©GittanJönsson/Bildupphovsrätt2017

Fina fasader och Sjörövar-Jenny
-Kommunens konstsamling i utställning i Umeå konsthall

FINA FASADER OCH SJÖRÖVAR-JENNY -Blandade verk ur Umeå kommuns konstsamling (inköp 2014-2017), så heter utställningen som öppnar med vernissage på lördag den 26 augusti klockan 13 i Umeå konsthall.

Under perioden 26 augusti till 17 september visas ett urval av verken som köpts in till samlingen under åren 2014-2017. Här ryms både stora och små gester i en utställning med brett anslag. Alltifrån blyertsteckning och grafik till skulptur och installation. Ett tillfälle att få inblick i vad som ryms i samlingen och en unik möjlighet att få ett nyanserat perspektiv på vad konst kan vara.

Många av de konstverk som finns på kommunala arbetsplatser och i det offentliga rummet utomhus i Umeå tillhör kom­munens konstsamling. Samlingen som består av ca 10 000 verk av skiftande tekniker, är till stor del utplacerad i omkring 320 olika verksamheter så­som skolor, förskolor, bibliotek, gruppboenden och ad­ministrativa verksamheter eller i gaturummet och parker runt om i kommunen.

 

Kontakt

Anja Boman
konstsekreterare
Programavdelningen
Kultur Umeå kommun
090-16 34 74
070-388 34 74
anja.boman@umea.se

Mer information

Utställningsprogram:


Lördag 26 augusti
VERNISSAGE OCH PRESENTATION AV UTSTÄLLNINGEN
FINA FASADER OCH SJÖRÖVAR-JENNY
Tid: 13.00
Plats: Umeå konsthall på plan 3 i Väven
Anmälan: Ingen föranmälan krävs


Onsdag 6, torsdag 7, fredag 8 och lördag 9 september
VISNING AV UTSTÄLLNINGEN FINA FASADER OCH
SJÖRÖVAR-JENNY

Vår konstpedagog Maja Holmqvist berättar om utställningen.
Tid: 15:00-15:30
Plats: Umeå konsthall på plan 3 i Väven.
Anmälan: Ingen föranmälan krävs.


Fredag 8 september
KOREOGRAFISKA MODULER - DANSPERFORMANCE
AV ELIN KRISTOFFERSSON

Koreografiska moduler är ett mobilt platsspecifikt soloverk
inspirerat av modern arkitektur. Som en bebis i rymden, ett bloss
i universum tar verket plats på öppna ytor och i offentliga rum.
Ljudloopar och koreografi sätts samman utifrån platsens
förutsättningar.
Tid: 19:00-19:45
Plats: Umeå konsthall på plan 3 i Väven.
Anmälan: Ingen föranmälan krävs.


Lördag 9 september
IMPROVISATIONSPERFORMANCE MED BANDET BEGÄR
BEGÄR är ett performanceband som bildades 2016 i syfte att skapa
en gemensam frizon för konstnärligt skapande. Per Nilsson
(filosof och författare) läser och improviserar med text, Gerd Aurell
(bildkonstnär) skapar bilder i realtid på overheadapparat och Daniel
Westman (musiker) spelar bas, keyboard och elektroniska ljud. Bandet
utgår ofta från en dikt, ett ljud eller en serie bilder som de improviserar
kring för att sedan bestämma den slutliga formen tillsammans.
Tid: 18:00-19:00
Plats: Umeå konsthall på plan 3 i Väven.
Anmälan: Begränsat antal platser.


Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.