Startsida Umeå kommun

Alien Ties, Dan Acostioaei

Vita Kuben flyttar in i Väven under hösten

I höst, med start 8 september, flyttar konstscenen Vita kuben in i Väven. Norrlandsoperans lokaler renoveras och under den tiden blir Konstateljén, Vävens plan 3, ny hemvist för Vita kubens verksamhet. Dragos Alexandrescu, finland, är curator för höstens program The element of nature, som innehåller videoverk av Markus Lerviks (Finland), Dan Acostioaei (Rumänien) och Basma Alsharif (Kuwait/USA). 

The element of nature

Med olika kulturella bakgrunder och geopolitiska synsätt beträffande mänsklighetens tillstånd presenterar konstnärerna i höstens serie verk som handlar om mänskligt beteende i en specifik miljö. I rollen av betraktare arbetar alla tre med konst i vilken den fysiska naturen är närvarande men inte spelar en huvudroll. Genom sina kameralinser och filtrerade genom deras personliga erfarenheter och känslor så blir naturen ett komplement, en bakgrund, ett mentalt landskap, konceptuellt format i enlighet med konstnärernas egen reflexiva hållning gentemot platsen och subjektet.
Dragos Alexandrescu
är född i Rumänien men bosatt i Vasa Finland sedan många år. Alexandrescu arbetar främst med video/film men är även en av styrelsemedlemmarna i det konstnärsdrivna projektrummet Platform i Vasa. I Dragos filmer utspelar sig samtida fiktiva berättelser och det som han förmedlar är snarare en känsla än ett rationellt gensvar. Filmerna presenterar scener ur livet ofta med utgångspunkt i perioder av strukturell bräcklighet, ekonomisk och politisk kris som Europa konfronterar.

 

Vita Kuben program 2017

I 8 September - 6 Oktober Marcus Lerviks
II 12 Oktober - 17 November Dan Acostioaei
III 2 December -29 December Basma Alsharif


Marcus Lerviks bor och arbetar i Vasa och är utbildad på konstakademin i Helsingfors. Han använder video och installationer som sitt främsta medium men arbetar även med performance. Till Vita Kuben kommer Marcus med ett nytt videoverk som behandlar tid och landskap.

Dan Acostioaei bor och arbetar i Iaşi, Rumänien. Acostioaei fokuserar i sitt konstnärsskap på identitetsmodeller i ett rumänskt samhälle i förvandling och de ideologiska gränserna mellan den ekonomiska sfären och förhållandena för kulturell produktion i det forna östblocket.

Basma Alsharif konstnär och filmare är född i Kuwait, uppväxt i Frankrike och USA. Hon har en master i konst från Illinois, Chicago och är nu bosatt i Los Angeles. Hennes arbeten fokuserar på frågor om mänskliga förhållanden i relation till ett förändrat geopolitiskt landskap och naturmiljöer.

 

Kontakt

Helen Wikström
projektledare
Norrlandsoperan
070-586 59 13
helena.wikstrom@norrlandsoperan.se

Anja Boman
konstsekreterare
Kultur
Umeå kommun
090-16 34 74
070-388 34 74
anja.boman@umea.se

Mer information

Läs mer på Vita Kubens hemsida.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.