Startsida Umeå kommun

Skiss för ny biblioteksbuss av Anneli Furmark

Gestaltningsupphandlingar

Vid större satsningar på gestaltningar av kommunala miljöer, framför allt vid nybyggnationer eller större renoveringar, hanteras konstinköpen genom ett upphandlingsförfarande. Det innebär att uppdragen annonseras offentligt och yrkesverksamma konstnär har då möjlighet att anmäla intresse för uppdraget. Lagen om offentlig upphandling (LOU) styr detta förfarande.

Pågående gestaltningsuppdrag i Umeå kommun

Exteriör gestaltning av ny biblioteksbuss. Färdigställs våren 2018. Förfarande: Direktupphandling

Utdrag ur Anneli Furmarks skissbeskrivning nya Biblioteksbussen.
”Jag utgår från det landskap jag har runt omkring mig, det vill säga Röbäckslätten, som bildar bakgrund för höger långsida. En vinterhimmel, några träd, en lada. Slätten befolkas av figurer. Det är varelser jag mött i böcker, teveserier och filmer, men också från det så kallade riktiga livet. Några är författare. Alla är tecknade som djur. Att berätta om människor som djur är en gammal och välkänd företeelse, från Aisopos fabler till Kalle Anka och Klas Katt. Djuren ger större frihet vad gäller porträttlikhet, ålder, genus och etnicitet. Vissa av djuren är dessutom djur och inget annat.”

 

Nyligen avslutade gestaltningsuppdrag

Umeås nya badhus Navet: Vågorna

Klinkerklädd väggyta som löper längst femtiometersbassängen. Färdigställd augusti 2016.

Konstnär: Sonja Larsson verksam i Stockholm. Teckning i glasyr på stengodsplattor.

De mjuka vertikala rörelserna är kurvor som i kombination bildar spiraler av olika slag - vattnets rörelser i första hand men också luftens. Med inspiration från naturen och musikens värld har Sonja Larsson arbetat med gestaltningen Vågorna i samarbete med Porslinsfabriken i Lidköping. Genom det grafiska formspråket med svarta och vita toner har konstnären arbetat med kontraster, variation och precision. Kurvorna i verket är konstruerade i en logisk struktur som underförstått täcker hela väggen och tillsammans med motsatsparet blank-matt gör att variationsmöjligheterna blir mycket stora. I de helt vita stengodsplattorna beskrivs formen genom att två ytor möts, den blanka och den matta.

Sonja Larsson har en strävan att i det konstnärliga uttrycket vara skarp och koncentrerad men samtidigt subtil och inbjudande. Med en lätthet och en komplexitet i linjerna kan tanken leda till exempelvis broderi och tråden som befinner sig ömsom över och ömsom under tyget- inte olikt simmaren i bassängen.

Stieg Larssons-plats: Bibliotheca Non Grata

Kulturhuset Väven i Umeå, plan 2, vid östra entrén. Färdigställd november 2015.

Måns Wrange i samarbete med Igor Isakson, verksamma i Stockholm.

Gestaltninguppdraget som utlystes sommaren 2014 har haft författaren och hedersmedborgare Stieg Larssons gärning som tema. Stieg Larsson kombinerade det goda berättandet med en orubblig hållning för medmänsklighet och demokrati, kampen mot invandrarfientlighet samt kvinnors rätt; värden som även Vävens olika verksamheter står för.

Bibliotheca Non Grata är ett imaginärt bibliotek bestående av refuserade romaner från hela världen. Konstverket syftar till att vända på perspektivet och sätta ljuset på de romaner som genom historien av olika skäl har refuserats och därmed inte existerar i det allmänna medvetandet. Konstverket är samfinansierat av familjen Larsson och Umeå kommun.

Dryckesfontän: Reason to Attack

Kulturhuset Väven i Umeå, plan 3, vid kulturreceptionen. Färdigställd i oktober 2015.

Veronica Brovall är utbildad vid Konsthögskolan i Umeå men numera verksam i Berlin, Tyskland.  

Skulpturen tillika dryckesfontänen Reason to Attack är resultatet av ett konstnärligt gestaltningsuppdrag utlyst av Umeå kommuns konstenhet sommaren 2014. I uppdragsbeskrivningen efterlystes ett konstverk som en markör och en symbolisk gest för demokrati. Veronica Brovall beskriver sin idé med att hon har velat göra en skulptur som har något rått i sitt uttryck, utmanar men samtidigt innehåller humor och interaktivitet. Att hon som konstnär tycker om att sätta ihop symboler och sammanhang genom former och associationer. Brovall beskriver konstverkets titel Reason to Attack som en kommentar till den politiska aspekten kring vatten: människors levnadsvillkor och rättigheter i förhållande till stora multinationella företags intressen av att privatisera vatten, och vatten som en orsak till konflikter och krig.

Crossing the Water

Storsjöskolan i Holmsund (biblioteket)

Färdigställd januari 2015

Pia Sandström är verksam som konstnär i Sverige och internationellt med solo och grupputställningar, offentliga uppdrag och konstprojekt.

”Crossing the Water, kombinerar och utforskar storskaliga texter och teckningar. Det har någonting med skalan och någonting med fantasin att göra. Verket rör sig likt science fiction, i en ficka i medvetandet, i en annan galax eller en parallell värld. Jag vill undersöka en idé och eftersträvan om ett annat rum. Det handlar om geografisk närhet och kulturellt avstånd, där de enklaste handlingar blir svåra eller omöjliga”

/ Pia Sandström

Kontakt

Moa Krestensen
Konstintendent
Umeå kommun
090-16 34 82
moa.krestensen@umea.se

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.