Startsida Umeå kommun

Skulpturguide Umeå

Skulpturguide Umeå ger en god inblick i den magnifika skulptursamling som Umeå stad med närområden rymmer. Samlingen sträcker sig i tid från det sena 1800-talet till den samtida konsten och med text och bild presenteras över 100 av dessa gestaltningar som finns i vår gemensamma utemiljö.

Guiden är uppdelad i sju områden med tillhörande översiktskartor som förenklar upptäcktsfärden. Till guiden medföljer en separat folder för Konstvägen sju älvar. I Konstvägen sju älvar ingår konstverk utplacerade längs den 35 mil långa vägen mellan Holmsund i Umeå kommun och Storjola i Dorotea kommun.

Bakgrund till projektet

Skulpturguide Umeå, inklusive de pedagogiska exemplen, gavs ut 2006 och kompletterades 2009 med en bilaga innehållande 14 nya skulpturer. Initiativet togs av Ivar Tornéus, tidigare universitetslektor vid Umeå universitets konstvetenskapliga institution och Lenita Berggren, bibliotekarie och kulturpedagog. Mikke Hedberg har skapat layouten och illustrationerna.

Kulturverksamheten vid Umeå kommun fanns under projektets gång med som ett administrativt stöd. Guiden har i första hand finansierats av Balticgruppen, Umeå kommun, Akademiska Hus och Västerbottens läns landsting. Övriga sponsorer är AB Bostaden Umeå, Umeå Energi AB, Umeå Turistbyrå, HSB och Riksbyggen.

Var får jag tag i Skulpturguide Umeå?

Skulpturguide Umeå finns att låna på stads- och närbiblioteken i Umeå. Boken finns också till försäljning på till exempel Turistbyrån och Bildmuseet.

Beställ tillhörande pedagogiskt material

Till Skulpturguide Umeå finns ett tillhörande häfte med pedagogiska exempel som kan beställas. Materialet är utformat så att det kan användas av pedagoger i såväl barn- som vuxengrupper i exempelvis bildundervisning eller studiecirklar.

Bild på Skulpturguiden
Kontakt

Anja Boman
konstsekreterare
090-16 34 74
anja.boman@umea.se

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.