Startsida Umeå kommun
Publik

Glädjespridare på våra boendeenheter

Här finns ett rikt utbud av glädjespridare - kulturaktörer - som i samarbet med våra studieförbund kan komma ut på vård- & omsorgsboenden för att berika de boende.

Alla aktörer hittar ni i vänsterspalt, alla kontaktuppgifter finns under respektive aktör.

Saknar ni någon eller något i listan eller vill fråga om något, se kontaktrutan.

Kontakt

Madelene Edlund
kulturkonsulent
090-16 34 39
madelene.edlund@umea.se 

Maria Westerlund
kulturkonsulent
090-16 34 12
maria.westerlund@umea.se

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.