Startsida Umeå kommun

Musikklasser

De kommunala musikklasserna i Umeå är populära. I musikklasserna står sången i centrum, men instrument är också viktiga.

Det som skiljer en musikklass från andra klasser är att ämnet musik har fler veckotimmar. Timtiden tas från Elevens val och från vissa andra ämnen, men det totala antalet veckotimmar är dock samma för alla elever. Alla elever i musikklasser på mellanstadiet har undervisning i ett blåsinstument och det finns även möjlighet att fortsätta i högstadiet.

Backens skola

Backens skola har musikklasser i årskurs 4–6. De sökande ska nå upp till en viss nivå, vilket gör att skolan ibland inte har fulla klasser trots att antalet sökande ofta är betydligt fler än antalet platser. Vid intagningsprovet är sångtestet viktigt, liksom intervjun. Barnen ska verkligen vilja gå i musikklass. Eleverna flyttas senare automatiskt över till musikklassen i sjuan på Grubbeskolan.

Grubbeskolan

Grubbeskolan har musikklasser i årskurs 7–9. Från Backens skolan kommer 20 till 25 elever och sedan kan ytterligare 5–10 tas in. De får genomgå ett prov och ska hålla samma nivå som de som gått i musikklass. Blir det luckor i årskurs 8 och 9 kan de ta in elever även där.

Tegs centralskola

Här startade man muskikklasser från årskurs 7 hösten 2000. Klassen ska vara öppen för alla intresserade. De satsar på ett nära samarbete med bildklassen, och undervisning i drama och dans ingår också. Till kören och orkestern är alla välkomna och kören har ett 50-tal medlemmar.

Midgårdsskolan

På det specialutformade musikestetiska programmet vid Midgårdsskolan kan eleverna få utveckla sina musikintressen samtidigt som de får en gymnasieutbildning i allmänna ämnen. När de gått ut gymnasiet kan de söka till högre utbildningar inom musikkonstnärliga områden. 

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.