Startsida Umeå kommun

Rese- och kulturstipendium

Varje år delar kulturnämnden ut två rese- och kulturstipendier inom bildkonst, teater, dans, film, foto, musik och litteratur. Varje stipendium är på 15 000 kronor. Du är välkommen att föreslå konstutövare du tycker har utmärkt sig för att bli stipendiat. 

Kandidater till stipendierna nomineras öppet 1–28 februari. Kulturnämnden beslutar sedan i april/maj vilka som ska få årets rese- och kulturstipendier. 

Stipendierna riktar sig i första hand till yngre konstutövare, men personer som nomineras ska vara myndiga. Stipendierna är individuella och kan inte ges till en organisation. 

Konstutövaren ska

  • ha varit verksam i Umeå det senaste året inom det konstnärliga området
  • vara mantalsskriven i Umeå kommun
  • inte ha fått Umeå kommuns bildkonststipendium de senaste tre åren.

Man kan bara tilldelas stipendiet en gång.

Föreslå kandidater

Skicka din nominering senast tisdag 28 februari via formuläret.

Välkommen med dina förslag!
Kontaktuppgifter till nominerad person:

Kontakt

Robert Tenevall
föreningsbyrån
090-16 16 22
070-332 67 66
mejl

Mer information

Du kan även nominera genom att skicka in uppgifter med post till:

Umeå kommun
Kultur
901 78 Umeå

Sångare på scen

Foto: Jon Hollström

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter
Pressmeddelanden

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.