Startsida Umeå kommun

Jobba som vikarie

Att vara korttidsvikarie i för- och grundskolan innebär att du anvisas arbete utifrån förskolornas och skolornas behov. Du lägger själv in vilka tider du kan jobba och gör intresseanmälningar på de pass som behöver tillsättas i din egen kalender. Din anställning administreras av Bemanningscentrum.

Introduktion sker på respektive skola. Tänk på att

  • Ta med kläder för att vistas utomhus
  • Be dina kollegor att gå igenom de rutiner som gäller på arbetsplatsen
  • Presentera dig för barnens anhöriga, er relation är viktig
  • Ta initiativ och var aktiv
  • Ställ frågor om du behöver, dina kollegor hjälper dig. Du kan också få hjälp i skolans expedition.
  • Kom ihåg att du är en förebild för barnen och eleverna!
Kontakt

Bemanningscentrum
Umeå kommun
090-16 12 00, tryck 1
bcskola@umea.se

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.