Startsida Umeå kommun

Medarbetare berättar

Malin Söderberg, förstelärare/språklärare åk 7–9, Linneaskolan i Röbäck.

– Jag började arbeta som lärare vårterminen 2002 och älskar verkligen mitt jobb! Det häftigaste är mötet med alla kloka ungdomar – att få ta del av deras tankar, kunskaper, åsikter och känslor. Via deras texter, dikter, tal, samtal, diskussioner, debatter och livshändelser får jag verkligen möjlighet att lära känna eleverna. Vi högstadielärare får ju chansen att följa eleverna under en viktig tid i deras liv – då det händer mycket spännande. Ibland är det lyckorus ibland deppigt. Precis som livet självt.

– I mitt uppdrag som förstelärare får jag arbeta med digitaliseringen i undervisningen. Jag sitter även med i skolans utvecklingsgrupp där jag får vara med och driva utvecklingsfrågor.

Mer information

Läs mer i om förskola:

Umeå förskola, mars 2018 (pdf, 1,1 Mb)

Umeå förskola, oktober 2017 

(pdf, 1,3 Mb)

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.