Startsida Umeå kommun

Praktisera i förskola och skola

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU), är den del av lärarutbildningen som genomförs i förskolor och skolor.

Umeå kommun är utvald att tillsammans med Umeå universitet delta i en femårig försöksverksamhet med övningsskolor som regeringen avsatt medel för.

Syftet med projektet är att skapa en lärarutbildning med tydligare fokus på att utveckla studenternas kunskaper om undervisning och lärande. Genom ett utökat samarbete med utvalda skolor förväntas också projektet leda till en förhöjd kvalitet av den verksamhetsförlagda utbildningen.

Projektet omfattar alla pedagogiska verksamheter, från förskola till gymnasieskola och löper från ht 2015 till ht 2019.

Övningsskolor:
Gymnasieskolor: Dragonskolan och Midgårdsskolan.
Grundskolor: alla skolor i skolområde Nord och Öst.
Förskolor: alla förskolor i skolområde Nord, Öst och Syd.

Lärarutbildningen

För- och grundskolan och gymnasie- och vuxenutbildningen tar emot cirka 700 lärarstudenter per läsår på verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Överenskommelse finns mellan utbildningen och kommunen, bland annat om hur många praktikplatser som kommunen ställer till förfogande. Praktikplatserna fördelas av kommunens VFU-samordnare.

Studie- och yrkesvägledare

För- och grundskolan och gymnasie- och vuxenutbildningen tar emot 7–8 studenter per läsår på verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.