Startsida Umeå kommun
Broparken

Var med och utveckla parker och naturområden

Vi söker parkdriftchef/stadsträdgårdsmästare, landskapsingenjör och landskapsarkitekt. Vi erbjuder just nu tre lediga, spännande och omväxlande jobb som ger dig möjlighet att utveckla och bidra till kommunens parker, naturområden och andra offentliga utomhusmiljöer.

Gator och parker planerar, bygger, utvecklar och förvaltar kommunens offentliga utomhusmiljöer. Umeås gröna rum har stor betydelse för stadens attraktivitet och invånarnas livskvalitet.

Om du själv eller någon du känner är intresserad, läs mer och registrera ansökan på www.umea.se/ledigajobb.

Väkommen med din ansökan!

Kontakt och support

Jobbsupport
Umeå kommun
090-16 10 99, tryck 1
mejl

Mer information

Bli en del av
Team Umeå kommun!

Umeå utvecklas snabbt och är en av Sveriges mest växande städer. Vi har två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Umeå kommun är regionens största arbetsgivare och här finns bred kompetens. Vi söker alltid nya medarbetare inom olika yrkesområden.

Läs mer om att arbeta i Umeå kommun på www.umea.se/jobb.

Medarbetare

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter
Pressmeddelanden

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.