Startsida Umeå kommun
Arbete i Arboretum

Ferieprao/sommarjobb

Här har det gått att söka kommunens ferieprao/sommarjobb. Det var för ungdomar som går ut första året på gymnasiet, dvs de som är födda 2001.

Inget byte av arbetsplats eller period

Sökande som har fått sommarjobb har ibland frågor och önskemål om att byta arbetsplats eller arbetsperiod. Det går tyvärr inte, främst av admini­strativa skäl.

Flagga, Storbrittannien

These summer jobs are only for young people. During 2018 you can apply if you are born 2001. If you are born another year you can apply for other jobs in Umeå municipality.

Read more about these jobs

Kontakt

Har du frågor eller funderingar? Kontakta ferieverksamheten:
Pia Johansson
090-16 41 29
pia.johansson@umea.se

Catarina Fahlström, enhetschef
090-16 49 26
catharina.fahlstrom@umea.se

Löneutbetalningar 2018

För period 1 (18/6–8/7) 27 juli

För period 2 (9/7–29/7) 27 aug

För period 3 (30/7–17/8) 27 sept

Mer information

Information om ferieprao (pdf)

Löner 2018

Lön för ferieprao: 52 kr/timme (inkl semester­ersättning)

Lön inom äldreomsorgen, daglig verksamhet och omsorgen inom socialtjänstens olika boenden:
63 kr/timme (inkl semester­ersättning)

Andra arbeten

Är du född ett annat år kan du söka Umeå kommuns andra arbeten, till exempel timvikariat. Läs mer om dessa jobb på www.umea.se/jobb

Anmälan lönekonto

Sidan har granskats 2018-07-09

Sidans kortadress: www.umea.se/ferieprao

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.