Startsida Umeå kommun

För handledare

Skadeanmälan

Anmälan om olycksfall ska göras om:

 • olyckan leder till sjukskrivning i mer än 14 dagar
 • skadan medför kostnader på minst 600 kronor
 • skada efter hot, våld eller misshandel har samband med arbetet
 • skada medför förlust av en eller flera friska tänder
 • skadan kommer att ge bestående besvär
 • skadan leder till dödsfall
 • den som har skadats önskar göra en anmälan.

Använd blanketten "Skadeanmälan TFA/TFA-KL, Trygghetsförsäkring vid arbetsskada". Blanketten fungerar även som anmälan för dem som omfattas av "Avgiftsbefrielseförsäkringen i PFA".

Vid anmälan, tänk på att:

 • anmälan ska vara underskriven av arbetsgivaren och den som har skadats
 • skicka med kopia på Försäkringskassans "Anmälan, arbetsskada"
 • bifoga kopia på läkarintyg
 • bifoga originalkvitton på kostnaderna.

Blankett för anmälan (pdf)

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.