Startsida Umeå kommun

Praktik för studenter från personalvetarprogrammet

Studenter som läser personalvetarprogrammet

Umeå kommun har att nära samarbete med Umeå Universitet kring studenter från personalvetarprogrammet. Kommunen tar emot årligen 3-5 studenter från personalvetarprogrammet för praktik. Praktikplatserna finns huvudssakligen inom personalfunktionen: arbetsmiljö och hälsa, förhandling och arbetsrätt, personal direkt, rekrytering och kompetens, stöd och omsorg samt utveckling och ledarskap.

Förfrågningar om praktikplatser

Förfrågningarna om praktikplatser från olika utbildningar och aktörer på arbetsmarknaden är många, därför vill vi att alla förfrågningar går via Praktikcentrum.

Kontakt

Riitta Parpala
praktiksamordnare
Personalfunktionen
Umeå kommun
090-16 48 22
070-640 16 48
riitta.parpala@umea.se

Sidan har granskats 2018-01-31

Sidans kortadress: www.umea.se/ritpar

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.