Startsida Umeå kommun

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) för sjuksköterskestudenter

Socialtjänsten tar varje termin emot sjuksköterskestudenter på grund och avancerad nivå för verksamhetsförlagd utbildning, VFU, inom kommunen. VFU-platserna rapporteras till programmets studievägledare, som därefter fördelar platserna. I kommunen finns huvudhandledare till stöd för både sjuksköterskestudenter och deras handledare.

 

Huvudhandledare Jeanette Andersson:

Dragonens äldrecenter

Solbackens vård- och omsorgsboende

Tomtebo vård- och omsorgsboende

Sjöjungfrun vård- och omsorgsboende

Hemgårdens äldrecenter

Aktrisen vård- och omsorgsboende

Bäckbacka äldreboende

Prästsjögården vård- och omsorgsboende

Eriksdal äldrecenter, Holmsund

Hälso och sjukvård i hemmet (HSiH)

HSiH-Team syd

HSiH-Team nord

HSiH-Team centrum

HSiH-Team väst

 

Huvudhandledare Tobias Ångqvist

Ersboda vård- och omsorgsboende

Skräddarens vård- och omsorgsboende

Marielund vård och omsorgsboende

Tegs äldrecenter

Bruksbacken vård- och omsorgsboende

Haga äldrecenter

Solgårdens vård- och omsorgsboende

Socialpsykiatrin, sjuksköterskegrupp väst

Socialpsykiatrin, sjuksköterskegrupp nord 

Mer information
Jeanette Andersson, 070-8354099, jeanette.andersson@umea.se

Jeanette Andersson
huvudhandledare
070-835 40 99
jeanette.andersson@umea.se

Huvudhandledare Gabriella Isaksson, 070-6773168, gabriella.isaksson@umea.se

Tobias Ångqvist
huvudhandledare
070-677 31 68
tobias.angqvist@umea.se

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.